گزارش تصویر


آغاز سال تحصیلی 87-86 در


سطح مدارس ناحیه 4مشهد  همزمان در سراسر کشور


 


 


 


راهنمایی ابن سینا ناحیه 4مشهد آغاز سال تحصیلی


 


اغاز سال تحصیلی در مدرسه راهنمایی ابن سینا ناحیه 4مشهد


 


غاز سال تحصیلی در مدرسه راهنمایی ابن سینا ناحیه 4مشهد


 


گزارش تصویر آغاز سال تحصیلی 87-86 در سطح مدارس ناحیه 4مشهد  همزمان در سراسر کشور


 


اغاز سال تحصیلی در مدرسه راهنمایی ابن سینا ناحیه 4مشهد


آغاز سال تحصیلی در دبیرستان محمودیه (4) ناحیه 4مشهد


 


 


آغاز سال تحصیلی در دبیرستان محمودیه (4) ناحیه 4مشهد


 


 


آغاز سال تحصیلی در دبیرستان محمودیه (4) ناحیه 4مشهد


 


 


سخنرانی سید علی مدنی ریاست آموزش وپرورش ناحیه 4مشهد در آغاز سال تحصیلی 87-86 دبیرستان شاهد امام خمینی


      


 


جشن شکوفه ها پیش دبستانی مهر ناحیه 4مشهد


 


 


حضور معاونت پرورشی و تربیت بدنی ناحیه 4 جناب آقای جعفری در آغاز سال تحصیلی در پیش دبستانی مهر


    


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 مهر 1386    | توسط: سیدمهدی سبزیان    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()