آثار برتر مسابقه زلزله و ایمنی در سطح ناحیه 4


<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

نام  و نام خانوادگی


نام آموزشگاه


نام اثر


نام ونام خانوادگی


نام آموزشگاه


نام اثر


1»روژین مهدیخانی


دبستان رسالت


روزنامه دیواری


1»مالك گلی


هنرستان فاضله


ماكت


2» صبا انصاری


پویندگان رسالت


روزنامه دیواری


2» بشری تشكری


راهنمایی بنت الهدی


ماكت


3»احمد هنفی


راهنمایی شهدای گلدوزان


روزنامه دیواری


3» شورای دانش آموزی


دبستان مطهری


ماكت


4» مرضیه بابا پور


راهنمایی بشری


روزنامه دیواری


4» محمد تقاصی


دبستان امام حسین


ماكت


5» الناز صابر مقدم


راهنمایی حاتمی


روزنامه دیواری


5» فاطمه حیدری


دبستان گلچین


ماكت


6» نسترن ذاكری


دبستان شهید عبدی


روزنامه دیواری


6» عاطفه السادات آزادی


راهنمایی قدس


ماكت


7» سارا فوشانی


 


روزنامه دیواری


7»نیلوفر وثوقیان


كلاس پنجم


ماكت


8» محمد امین فرهانی


راهنمایی ابوطالب


روزنامه دیواری


8» زهرا جعفری


پایدار


ماكت


9»محمد معلمی و گروهش


دبستان میعاد


روزنامه دیواری


9» پارمیدا ذوالفقاری


 


ماكت


10»زهرا رفعتی


دبستان خواجه نوری


روزنامه دیواری


10» فاطمه حسینی مقدم


راهنمایی ایثار


ماكت


11»غزاله توسی


آموزگار خانم وحدتی


روزنامه دیواری


11»فاطمه خراشادی زاده


كلاس چهارم /2


ماكت


12»محبوبه اقتصادی و گروهش


كلاس271


روزنامه دیواری


12»هدیه برومند


بشری


ماكت


13»فائزه قاسمی


راهنمایی بنت الهدی


روزنامه دیواری


13»مطهره سالاری


كلاس چهارم


ماكت


14» فرشته حق شناس فاطمه شخصی


راهنمایی عصمت


روزنامه دیواری


14»محدثه معصومی


دبستان مطهری


ماكت


15» احمد فیضی


راهنمایی گلدوزان


روزنامه دیواری


15» امیر حسین محمدی


مدرسه حمزه


ماكت


 


آثار برتر مسابقه زلزله و ایمنی در سطح ناحیه 4<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

نام  و نام خانوادگی


نام آموزشگاه


نام اثر


نام ونام خانوادگی


نام آموزشگاه


نام اثر


1»امیر رضا جدی


دبستان علم و ایمان


نقاشی  


1»فاطمه شنوایی زارع


راهنمایی شهید حاتمی


مقاله


2»زهره دانش نظری


دبستان گلریز


نقاشی


2» زهرا حاجی آخوندزاده


دبستان حاتمی


مقاله


3»فریده شفیعی


دبستان گلریز


نقاشی


3»بهنوش بخشی


گلچین


مقاله


4»فرزانه طاهری نژاد


دبستان گلریز


نقاشی


4»محمد حسین اسد پور


حمزه


مقاله


5»زینت ابهری


شیرودی


نقاشی


5»پریا دارابی و گروهش


 


مقاله


6»محمد قنبرزاده


اصحابی


نقاشی


6»مهلا هنرمند


دبستان خواجه نوری


مقاله


7»ساجده قراول


دبستان عبدی


نوشته شده در تاریخ جمعه 23 آذر 1386    | توسط: سیدمهدی سبزیان    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^