با حضور ریاست سازمان دانش آموزی و سرپرست خبرگزاری پانای

 استان خراسان رضوی جناب آقای سبحانی ریاست آموزش وپرورش

 ناحیه 4مشهد سیدعلی مدنی مسئول روابط عمومی روزنامه قدس

 جناب آقای هاشمی و معاونت پرورشی وتربیت بدنی جناب

 آقای جعفری همایش وکارگاه خبری خبرنگاران پانای ناحیه 4

مشهد برگزار گردید در ابتدای این مراسم رضا طحانی رئیس

سازمان دانش آموزی از برنامه های سازمان دانش آموزی و

 برگزاری دوره ها وکارگاه خبری جهت خبرنگاران در طول

سال تحصیلی اعلام داشت.بحانی ریاست سازمان دانش

 آموزی استان گفت : از تلاش هر چه بیشتر دانش آموزان

در عرصه اطلاع رسانی وخبر در جهت هرچه پویای بخش

 خبرگزاری پانا بیان داشت امروز باتوجه به خبر سازی و

 بیان نوع خبر که در مخاطب تاثیر مستقیم دارد استفاده

 درست صحیح و نوآوری در بیان مثبت اطلاع رسانی و

خبر را برای خبرنگاران پانا یادآور شدند واز برگزاری

 کلاس های آموزش خبرنگاری در محل سازمان

دانش آموزی خراسان آغاز می گردد

حضور سید علی مدنیریاست اموزش وپرورش در همایش خبرنگاران پانای ناحیه4


      


سخنرانی ریاست سازمان دانش آموزی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران پانا ناحیه 4مشهد آبان ما86


  


سخنرانی محمد مهدی جعفری معاونت پرورشی وتربیت بدنی درجمع خبرنگاران پانا ناحیه 4 آباماه86

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 آبان 1386    | توسط: سیدمهدی سبزیان    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()